Vásárlói szerződés

Érvényes: 2013. március 26.-tól.

A Vásárlói szerződés a Megrendelő által ügyfélszolgálati mobiltelefonszámon (telefonhívás,
vagy SMS útján), e-mail-en vagy a webáruházon keresztül történő megrendelése elküldésével
lép életbe. A kiszállítandó termék(ek) mindaddig a JCS Média Kft. tulajdonát képezik, amíg
a kézbesítést követően a termékek ellenértéke kiegyenlítésre kerül.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

A szerződés nyelve: magyar.

I. Az Eladó:

1.) A www.jcsmedia.hu webáruházat a JCS Média Kft. üzemelteti, a továbbiakban Eladó.

2.) Az Eladó adatai:

- Név: JCS Média Kft..

- Székhely: 1044. Budapest, Szondi u. 49.

- Telephely: 2151. Fót, Hargita u. 61.

- Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-188255, bejegyző cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróság

- Adószám: 12415281-2-41

II. A szolgáltatás igénybe vétele:

1.) A www.jcsmedia.hu webáruházban a megrendelések leadására lehetőség van ügyfélszolgálati mobiltelefonszámon (telefonhívás, vagy SMS útján), e-mail-en és / vagy a webáruház rendszerén keresztül. A rendeléssel kapcsolatban az Eladó e-mail-en küld tájékoztatást a Megrendelő felé.

A rendeléssel kapcsolatos adatok módosítására a Megrendelőnek lehetősége van ügyfélszolgálati mobiltelefonszámon (telefonhívás, vagy SMS útján) és / vagy e-mail-en keresztül. A megrendelés elküldéséhez a webáruházban regisztráció nem szükséges, a Megrendelő a szállítás teljesítéséhez szükséges adatok elküldésével rendel.

A szerződéskötés magyar nyelven történik.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a www.jcsmedia.hu webáruházban végrehajtott megrendelést követően az Eladó általi visszaigazolás következményeként a megrendelt termékre közötte
és az Eladó között adás-vételi illetve szállítási szerződés jön létre. A szerződés írásos szerződésnek minősül. A szerződést a www.jcsmedia.hu webáruház rendszere elektronikusan iktatja, ahhoz
a Megrendelő és a webáruház ügyfélszolgálata is utólag hozzáfér.

2.) A megrendelés menete:

A ww.jcsmedia.hu webáruházban a megrendelések leadására a Megrendelőnek a következő lehetőségei vannak:

- Megrendelés ügyfélszolgálati mobiltelefonszámon:

A 06-20-928-1450 ügyfélszolgálati mobiltelfonszámon, munkanapokon reggel 9 órától délután
17 óráig, telefonhívás, vagy SMS útján, a következő adatok megadásával: a termék(ek) neve(i),
a megrendelő neve, a  megrendelő telefonszáma és a pontos szállítási cím: irányítószám, város, utca, házszám, emelet, ajtó.

Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve az emiatt felmerülő technikai problémákért
a JCS Média Kft. nem vállal semmiféle felelősséget!

- Megrendelés e-mail-en:

Az iroda@jcsmedia.hu e-mail címen a következő adatok megadásával: a termék(ek) neve(i),
a megrendelő neve, a  megrendelő telefonszáma és a pontos szállítási cím: irányítószám, város, utca, házszám, emelet, ajtó.

Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve az emiatt felmerülő technikai problémákért
a JCS Média Kft. nem vállal semmiféle felelősséget!

- A www.jcsmedia.hu webáruház rendszerén keresztül:

A termék(ek) virtuális kosárba történő elhelyezésével, a virtuális kosár megrendelésével
és a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok kitöltésével: a megrendelő neve,
e-mail címe, telefonszáma és a pontos szállítási cím: irányítószám, város, utca, házszám,
emelet, ajtó.

Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve az emiatt felmerülő technikai problémákért
a JCS Média Kft. nem vállal semmiféle felelősséget!

Az Eladó a megrendelésről automatikus, azonnali visszaigazolást küld. Amennyiben
a megrendeléssel kapcsolatban bármilyen további tisztázásra szoruló kérdés merülne fel,
az Eladó 24 órán belül telefonon (szóban), vagy írásban (e-mail-en) tájékoztatja a Megrendelőt.

3.) Fizetési mód:

A Megrendelő a megrendelés ellenértékét a következő módokon egyenlítheti ki:

- Utánvét esetén készpénzes fizetéssel az átadó MPL (Magyar Posta Logisztika)
vagy a Fáma futárszolgálat részére;

- Személyes vásárlási lehetőség esetén készpénzes fizetéssel.

4.) Szállítás és feltételei:

A Megrendelő a megrendelt terméket utánvéttel vagy személyes vásárlási lehetőséggel veheti át.
A termék átvételének módját a Megrendelő a megrendeléskor jelöli meg.

- Szállítás utánvéttel:

Magyarország területén:

- amennyiben a megrendelt termékek összértéke 9992.- Ft. alatti összeg,
a szállítás költsége: 1999.- Ft.,

- amennyiben a megrendelt termékek összértéke 9992.- Ft., vagy 9992.- Ft. feletti összeg,
a szállítás költsége: 999.- Ft.,

függetlenül a megrendelt termék(ek) számától.

A szállítási idő maximum 1-2  munkanap, ettől eltérő szállítási időről az Eladó telefonon (szóban), vagy írásban (e-mail-en) tájékoztatja a Megrendelőt. A szállítási határidőn belül az Eladó
a megrendelt termék(ek)et az MPL (Magyar Posta Logisztika) vagy a Fáma futárszolgálat részére szállításra átadja. Az Eladó a szerződés teljesítésekor, azaz a termék a Megrendelő általi átvételekor juttatja el a Megrendelő részére a számlát.

5.) Árak:

A www.jcsmedia.hu weboldalon a termék(ek) az általános forgalmi adót tartalmazó bruttó fogyasztói vételára(i) vannak feltüntetve.

Az Eladó bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen oldalakon található anyagokat vagy a bennük feltüntetett termék(ek)et és árakat. Készleten nem lévő termék(ek) esetén a feltüntetett árak és szállítási idők tájékoztató jellegűek, minden esetben függenek az aktuális beszerzési lehetőségektől is.

Az Eladó nem felelős az árazási vagy egyéb hibákért, és fenntartja a jogot a félreértésen alapuló megrendelések törlésére. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk.
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

A termék kiszállításának költsége a weboldalon megjelenik.

III. Egyéb rendelkezések:

1.) Garancia:

Az Eladó a webáruházban található termékekre fél év garanciát vállal. A garancia az Eladó által kibocsátott számla bemutatásával érvényesíthető. Az Eladó kizárólag a DVD-k gyártása során keletkezett működési hibákért vállal garanciát, az egyéb, a használat során keletkezett sérülésekért felelősséget nem vállal.

A garancia a megrendelés napján lép érvénybe és a megrendelés napjától számított fél év múlva lejár. A hibás termék(ek)et az Eladó kicseréli vagy a termék(ek) árát visszatéríti a Megrendelőnek
amennyiben a csere nem lehetséges abban az esetben, ha a hiba bizonyíthatóan a gyártás során keletkezett.

A garanciális csere terméket vagy a visszatérítés összegét az Eladó saját költségén juttatja el
a Megrendelő részére.

Eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 117/1991. (IX.10.) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadók.

A megvásárolt termék(ek)re vonatkozó szavatossági vagy garanciális igényét jelezheti levélben irodánk levelezési címén vagy elektronikus formában e-mail-en:

JCS Média Kft.

- E-mail: iroda@jcsmedia.hu

- Levelezési cím: 2151 Fót, Hargita u. 61.

2.) A felelősség korlátozása:

Az Eladó nem felelős az alábbiakért:

- Az Eladó nem vállal semminemű felelősséget a Megrendelő bármilyen okból a termék használata során jelentkező következménykárokért.

- A webáruházban megjelenített termék kifogyása. Az Eladó bármely ajánlata csak a készlet erejéig érvényes.

- Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

- Az Eladó szabadon megváltoztathat bármilyen árat vagy határidőt.

- Az Eladó webáruházában való vásárlás feltételezi a Megrendelő részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. Különös tekintettel a technikai teljesítményekre
és a felmerülő esetleges hibákra.

A JCS Média Kft. semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból következtek is be azok:

- Az interneten küldött és / vagy fogadott bármely adat sérülése.

- Bármilyen technikai hiba az internetes hálózatban, amely megakadályozza a webáruház hibátlan és akadálytalan működését és a vásárlást.

- Bármilyen meghibásodás, bármely kommunikációs terminálban.

- Bármely levél - függetlenül attól, hogy milyen formában lett a JCS Média Kft.-nek továbbítva -,
de főleg bármely adat elvesztése.

- Bármely szoftver nem megfelelő működése.

- Bármilyen programhiba és annak technikai következményei.

- A Megrendelő felelőssége felmérni, hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait bármiféle károsodástól, illetve illetéktelen felhasználóktól.

3.) Az elállás joga:

A távollévők között kötött szerződésekről szóló, 117/1999. (II.5.) Kormányrendelet szabályozása értelmében a vásárlástól számított 8 munkanapon belül a Megrendelőnek elállási joga van
a következő feltételekkel:

- A 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet 5.§d pontja szerint, a Felek eltérő megállapodása hiányában
a Megrendelő nem gyakorolhatja a 4.§ szerinti elállási jogot hang, ill. képfelvételeket tartalmazó termék(ek)re, valamint számítógépes szoftver(ek)re vonatkozóan, tehát a DVD lemez(ek)re nem vonatkozik az elállás joga, ha a csomagolást a vásárló felbontotta.

- Az elállás joga a ww.jcsmedia.hu webáruházban vásárolt azon termék(ek)re vonatkozik, melyeket
a Megrendelő kibontatlan, hiánytalan csomagolásban visszajuttat az Eladó címére.

Az elállás joga nem vonatkozik a hiányosan, sérült állapotban visszaérkező termék(ek)re, amennyiben a termékek károsodása az átvétel után keletkezett.

- Amennyiben a vásárlástól való elállást a Megrendelő csak a csomag kiszállítása után jelzi, akkor
a szállítási költség a Megrendelőt terheli.

- A vásárlástól való elállás szándékát a Megrendelőnek e-mail-en kell bejelentenie:
az iroda@jcsmedia.hu e-mail címre, a vásárlástól számított 8 munkanapon belül.

- Elállás esetén a termék a levelezési címünkre küldendő vissza:
JCS Média Kft. 2151 Fót, Hargita u. 61.

Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a megrendelt termék(ek) visszaszolgáltatásával kapcsolatosan felmerült költségeket.

- A visszaérkezett termék(ek) ellenértékét az Eladó 30 munkanapon belül visszatéríti a Megrendelő által megadott bankszámlaszámra.

4.) Panaszügyintézés:

A Megrendelő észrevételeit, a webáruházzal illetve működésével kapcsolatos kérdéseit, panaszait
a következő elérhetőségeken teheti meg:

- Ügyfélszolgálati mobiltelefonszám: 06-20-928-1450 (Munkanapokon: 09.00-tól 17.00-ig.)

- E-mail: iroda@jcsmedia.hu

- Levelezési cím: 2151 Fót, Hargita u. 61.

Az Eladó a megjelölt elérhetőségeken beérkezett kérdésekre 1-2 munkanapon belül válaszol.

5.) Egyéb feltételek:

A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk.), az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 117/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
 

A kosár tartalma:

A kosár üres:

0 Ft


KEDVEZŐ HÁZHOZSZÁLLÍTÁSI AJÁNLAT!

SPÓROLJON A POSTAKÖLTSÉGEN!

Amennyiben a honlapon található termékek közül minimum bruttó
9992.- Ft.
értékben rendel, akkor
a JCS Média állja a szállítási költség felét, ami így csak 999.- Ft.!

A szállítási idő maximum 1-2 munkanap!